Кошница
0 продукта
 
Категории
 
Производители
 

Услoвия за ползване

Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между "ЕН ВИ ЕМ КОНСУЛТ" ЕООД , наричан по-долу shop.nvmconsult.com, от една страна и Потребителите на електронни (Интернет) страници и услуги, намиращи се на домейн nvmconsult.com и поддомейните му, наричани за краткост Сайт, както и отношенията със същите, когато използват информационните и търговски услуги предлагани от "ЕН ВИ ЕМ КОНСУЛТ" ЕООД, наричани за краткост Услуги.

Внимателно прочетете тези Общи условия, преди да използвате този уеб сайт. Ако използвате този уеб сайт се счита, че приемате и сте съгласни с посочените Общи условия. Ако НЕ ПРИЕМАТЕ тези условия, не използвайте този уеб сайт! 

Тези общи условия обвързват всички потребители, които извършват регистрация на сайта shop.nvmconsult.com  С натискането на всеки един обект, линк или бутон, разположени на страниците на shop.nvmconsult.com (с изключение на линка към настоящите Общи условия), Потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.  

 Еднолично дружество с ограничена отговорност "ЕН ВИ ЕМ Консулт" е регистрирано в Република България, със седалище  гр. Варна, вписано в Агенция по вписванията с ЕИК 203020362. 

 

I. Условия за ползване на сайта www.shop.nvmconsult.com  

1. Потребителят разбира и декларира съгласието си с обстоятелството, че информационните услуги и сайта се предоставят "във вида, в който са публикувани" и факта, че www.shop.nvmconsult.com не носи отговорност за точността на публикуваната информация и навременното доставяне на информация относно завършени поръчки на Потребителя, негови или на други Потребители запитвания, въпроси и коментари за продукти, информация за не- налични продукти, както и за претърпени вреди и/или пропуснати ползи и други загуби от какъвто и да било вид и размер, настъпили след, в резултата на или поради използване (или пък невъзможност за използване, поради технически проблеми, профилактика, решения на администратора и др.) на  сайта. В случай, че в следствие на използването на този сайт или материали от него възникнат вреди, за които е необходим ремонт или поправка на оборудване или информация, Потребителят поема цялата отговорност и всички разходи, свързани с отстраняването на нанесените вреди. 

2. Потребителят е информиран и декларира съгласието си, че заявената от него поръчка може да претърпи промени, които www.shop.nvmconsult.com се задължава да съобщи на потребителя на предоставения от него е-мейл и/или телефон за контакти и/или по друг подходящ начин до момента на получаване на потвърждение за окончателното изпращане на потвърдената поръчка до адреса на потребителя. 

3. Потребителят трябва да си осигури необходимото оборудване, включително компютър, модем или другo средствo за достъп до Интернет мрежата www.shop.nvmconsult.com само предоставя информацията на Сайта и не отговаря за каквито и да било смущения и/или технически проблеми, осуетяващи използването на сайта, вследствие експлоатирането на компютърното оборудване от Потребителя.

 

II. Задължение на потребителя за регистрация

1.За използване на сайта www.shop.nvmconsult.com, Потребителят се съгласява и декларира, че ще предостави вярна, точна, актуална и пълна информация при попълване на регистрационната форма, наричана оттук нататък с общото наименование Лични данни. В случай, че Потребителят предостави невярна, неточна, неактуална или непълна информация,  www.shop.nvmconsult.com не носи отговорност за невярно и/или неточно изпълнена поръчка, извършена във връзка с получената от потребителя информация.

 

III. Защита на личните данни

1. Съгласно Закона за защита на личните данни, Потребителят има право на достъп до собствените си Лични данни, които е въвел и/или са станали достояние на www.shop.nvmconsult.com при използване на Сайта, както и за целите на извършване на поправка в предоставените Лични данни. В случай че потребителят е заявил поръчка и не е заявил своевременно поправка в информацията с предоставените лични данни, в следствие на което www.shop.nvmconsult.com изпълни неточно заявената от потребителя поръчка, www.shop.nvmconsult.com не носи каквато и да било отговорност за неточно изпълнената поръчка и всички претърпени вреди са за сметка на потребителя

2. С тези Общи условия www.shop.nvmconsult.com уведомява потребителите, че е дружество, регистрирано като Администратор на лични данни съгласно чл. 3 ал. 1 от Закона за защита на личните данни. След запознаване със съдържанието на настоящите Общи условия и приемането им, Потребителите, попълнили регистрационната форма на Сайта, изрично се съгласяват предоставените от тях Лични данни да бъдат обработвани от www.shop.nvmconsult.com по електронен път при доставка на поръчани стоки или услуги и при необходимост от помощ от служители на www.shop.nvmconsult.com, както и да получават информация за продукти и услуги на www.shop.nvmconsult.com на предоставените от тях форми за контакт, освен ако изрично не откажат да получават информация за продукти и услуги на www.shop.nvmconsult.com чрез формите за запитване и контакт, посочени на настоящия Сайт. 

3. Всички доброволно предоставени от Потребителя Лични данни и други Данни, необходими за неговата идентификация в процеса на използване на Сайта, се съхраняват, обработват и използват от shop.nvmconsult.com за целите на поддръжка на определени функционалности на предлаганите услуги и за целите на рекламата на стоки и услуги, предлагани от shop.nvmconsult.com. 

4. shop.nvmconsult.com декларира изрично пред Потребителите, че предоставените Лични данни не се отстъпват на трети лица за рекламни и промоционални цели. 

shop.nvmconsult си запазва правото да използва IP адресите и други данни на Потребителите за разкриване идентичността им в случаите, когато това е необходимо в изпълнение на закона, юридически процедури и/или за да се осигури спазването на настоящите Общи условия. 

 

IV. Авторски права

1. shop.nvmconsult.com предоставя правото на Потребителите да използват всички услуги, които са посочени в Сайта само за лични нужди с нестопанска цел и при условие,че не се нарушават авторските права на shop.nvmconsult.com или на трети лица свързани пряко или косвено с материалите на Сайта. Забранява се изрично материалите, публикувани на този Сайт да да бъдат копирани, публично разпространявани или раздавани с каквато и да било цел от Потребителите. Употребата на публикуваните в този интернет Сайт материали в други сайтове е забранена и нарушителите подлежат на санкции съгласно разпоредбите, посочени в Закона за защита на авторското право и сродните му права.

2. shop.nvmconsult.com си запазва правото да преотстъпва правата за публикуване на материали и друга информация, публикувана на Сайта, на трети лица при допълнително сключен договор в писмена форма, уреждащ правоотношенията, между shop.nvmconsult.com и лицето публикуващо информацията. 

3. Предоставените препратки на Сайта на shop.nvmconsult.com към сайтове, собственост на трети лица, са публикувани единствено и само за Удобство на потребителите. При употреба на такава препратка потребителите не използват услуга, предоставена от shop.nvmconsult.com и по отношение на използването на препратката извън Сайта на shop.nvmconsult.com настоящите Общи условия не се прилагат.

 

V. Предоставяни стоки и услуги

1. Стоките в сайта са разпределени в групи.

2. В линка към всеки артикул е предоставена информация относно цената, основните характеристики на стоката и допълнителна информация, имаща за цел подпомагането на информиран избор от Потребителите при покупката на продукта. shop.nvmconsult.com не носи отговорност за неточности в описанието на стоката, които не се отнасят към основните и характеристики на стоката и не претендира за изчерпателност на предоставената информация.

3. shop.nvmconsult.com си запазва правото да публикува имена, модели и друга информация за стоки на английски език, когато:

  • Съществува опасност с превода и да се изгуби ценна информация относно характеристиките на стоката;
  • Няма общоприета еднозначна терминология на български език;

4. Всички, посочени на сайта цени, са в български лева и с включен 20% ДДС. В случай, че стоката има няколко модификации, на страницата и са посочени цените за всяка от модификациите. 

5. shop.nvmconsult.com има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните продукти, услуги, цени и други характеристики на стоките и Потребителите се считат информирани за посочените промени от датата на публикуването им. Информацията за част от публикуваните продукти е възможно да не е актуализирана, но във всички случаи Потребителите ще бъдат уведомени в случай на извършена поръчка на Сайта с форма за on-line покупки преди доставката им за неактуализирана информация на Сайта, свързана с поръчаните продукти. Част от информацията публикувана в Сайта е възможно да се отнася до продукти, които не се предлагат и не са достъпни в момента, за което моля да ни извините предварително.

 

VI. Закупуване на стоки чрез shop.nvmconsult.com

1. Потребителят има право да поръчва всички стоки и услуги, посочени в Сайта на shop.nvmconsult.com. При извършване на поръчката Потребителят има право да избере вида на стоките и количеството им, начина и сроковете за доставка,според предложените на Сайта възможности.

2. По всяко време преди окончателното потвърждение на Поръчката с попълването на формата за on-line покупки, Потребителят има право да извършва промени в избраните от него стоки и услуги. 

3. При  поръчка чрез Сайта Потребителят влиза в договорни отношения със "Ен Ви Ем Консулт" ЕООД, касаещи конкретната поръчка и регламентирани с настоящите Общи условия. Поръчката се счита за окончателно извършена след получаване на потвърждение , следвайки инструкциите, посочени в Сайта.

4. shop.nvmconsult.com има право да променя цените, посочени в Сайта по свое усмотрение, по всяко време и без да е длъжен да уведомява предварително Потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била посочена на Сайта по време на извършване на поръчката, независимо дали е по-ниска или по-висока от актуализираната цена. При допуснати технически грешки в публикуваната информация на Сайта, в резултат на което поръчката не може да бъде изпълнена, shop.nvmconsult.com има правото да откаже изпълнението на поръчката и не дължи друго обезщетение на Потребителя, освен възстановяване на сумите, заплатени и/или депозирани от потребителя за отменената поръчка, ако има такива. 

 

VII. Доставка на закупени стоки

1. Срокът за доставката на заявените с поръчка стоки до адреса посочен в поръчката е в рамките на 3 работни дни, след получаване на потвърждение на поръчката страна на клиентa,извършено чрез телефонно обаждане или потвърждаващ e-mail. Срокът може да бъде удължен при официалните празници и/или почивни дни със срока на неработните дни. Възможно е забавяне в посочените срокове за доставка, за което потребителят ще бъде уведомен своевременно.

2. Доставката на поръчаните стоки се извършва по избрания от Потребителя начин и според посочените срокове. shop.nvmconsult.com си запазва правото да удължава посочените срокове с до 7 (седем) дни, без да информира предварително Потребителите, и да удължава сроковете с повече от 7 (седем) дни с предварителното съгласие от страна на Потребителя, заявил доставката.

3. В случай на изчерпана складова наличност консултант може да предложи сходен по цена и характеристики продукт. Ако Клиентът не е удовлетворен от сходния продукт, има право да го откаже или да откаже цялата поръчка.

4. Поръчаните продукти се доставят в цялата страна чрез куриер на Speedy и Econt Express.

Има възможност да се отвори и прегледа продукта, преди да се плати на куриера. При констатиране при прегледа на външни видими дефекти - евентуални повреди, удари и други щети, установени при доставка, Потребителят следва да подпише протокол за щети в присъствието на куриера и незабавно да уведоми shop.nvmconsult.com. При приемане на пратката от Потребителя без забележки, всички и всякакви претенции за въшни видими дефекти са неоснователни и като такива не следва да бъдат удовлетворявани. В случай че не бъде изготвен и подписан протокол за щети в присъствието на куриера при получаването на пратката и/или не бъде незабавно уведомен shop.nvmconsult.com, Потребителят губи правото си на привеждане на констатираните външни видими дефекти в съответствие с договора за продажбата. 

5. shop.nvmconsult.com не носи отговорност за забава в случай, че забавянето се дължи по вина на куриера, извършващ доставката и/или поради независещи от shop.nvmconsult.com обстоятелства.

6. При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката shop.nvmconsult.com не носи отговорност за неточно изпълнение на поръчката в следствие на подадената невярна информация от Потребителя.

7. При предаване на стоките, Потребителят или трето лице, посочено от него, са длъжни да подпишат придружаващите я документи. За трето лице се счита всяко лице, което не е титуляр на заявлението, но приема стоката при доставка на посочения от Потребителя адрес за доставка.

8. В случай, че Потребителят не бъде открит в срока за изпълнение на доставката на посочения от него адрес и/или не бъде осигурен достъп до адреса за доставка, shop.nvmconsult.com се освобождава от задължението си да достави заявените стоки и Потребителят губи правата си по извършената от него поръчка за доставка на стоки. 

9. Когато доставените стоки явно не съответстват на заявените за покупка от Потребителя и това може да се установи при обикновен преглед на доставените стоки, Потребителят има право да поиска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на извършеното от него заявление за покупка на стоки в срок от 24 часа от уведомяването за такова искане на shop.nvmconsult.com.

 

VIII. Заплащане на закупени стоки

1. При извършване на заплащане в брой на поръчаните стоки, Потребителят се задължава да депозира в момента на доставката на куриера , изпълняващ доставката пълната стойност на доставената стока, съгласно потвърдената поръчка. В случай, че в срок от 15(Петнадесет) дни от датата на доставка, Потребителят откаже частично или изцяло закупените стоки, shop.nvmconsult.com се задължава да възстанови частично или изцяло депозираната сума за тяхното закупуване. В случай, че Потребителят не реализира правото си на отказ от закупените стоки в горепосочения срок, shop.nvmconsult.com автоматично трансформира депозита като заплащане на стойността на поръчаните стоки.

2. При заплащане по банков път, Потребителят депозира сума, равна на стойността на заявената стока съгласно потвърдената поръчка в банковата сметка на "Ен Ви Ем Консулт" ЕООД, посочена в генерираната фактура и едва след като депозита бъде потвърден като получен и банковата сметка бъде заверена със съответната сума, shop.nvmconsult.com изпълнява доставката на поръчаните стоки. В случай, че в срок от 15 (Петнадесет) дни от датата на доставка Потребителят откаже частично или изцяло закупените стоки, shop.nvmconsult.com се задължава да възстанови частично или изцяло депозираната сума за тяхното закупуване. В случай, че Потребителят не реализира правото си на отказ от закупените стоки или услуги в горепосочения срок, shop.nvmconsult.com автоматично трансформира депозита като заплащане на стойността на поръчаните стоки или услуги.

 

IX. Отказ от закупена стока

1. Потребителят има право да откаже и да поиска връщане на поръчаните и закупени от него стоки в срок от 15 (Петнадесет) работни дни от получаване на стоките на адреса за доставка, в случай, че същите са със запазена опаковка в нейната цялост (опаковката на пратката може да бъде отваряна), пълна окомплектовка и стоките са във вида, в който са получени с придружаващата ги документация (фактура и гаранционна карта) и при условията по чл. 55 от Закона за защита на потребителите.

 

X. Гаранционно обслужване

1. С всяка поръчка на стоки, подлежащи на гаранционно обслужване, shop.nvmconsult.com издава и предоставя на Потребителя надлежна гаранционна карта с нанесени данните за стоката и гаранционните срокове, както и посочени всички условия на предоставената търговска гаранция. 

Потребителят не може да се позове и губи правата си по предоставената Търговска гаранция  в следните случаи:

  • в случай на изгубена гаранционна карта; 
  • при опит за извършване на ремонт и отстраняване на несъответствие от неоторизиран от shop.nvmconsult.com сервизен център; 
  • в случай на повреди, причинени от неправилна експлоатация; 
  • в случай на нарушаване на физическата цялост на продукта;
  • в случай на химическо, електрическо и/или друго въздействие, несвързано с нормалната експлоатация на продукта; 

2. Предоставената за продукта търговска гаранция не покрива компоненти на продукта с ограничен срок на годност (батерии, консумативи и др.). Гаранционното обслужване се извършва само и единствено в посочените на гаранционната карта сервизни центрове, при наличие на пълна документация и окомплектовка на продукта. 

3. Продуктите, посочени в този Сайт, са ограничени само до посочените в Сайта Общи условия и информация, без да бъдат осигурявани каквито и да било гаранции извън посочените, включително търговски и целеви. Задълженията на shop.nvmconsult.com по отношение на продуктите , които се предлагат в този Сайт, се регламентират от съответните споразумения с вносителите и/или дистрибуторите на представяните продукти.

 

XI. Други

1. shop.nvmconsult.com има право да променя едностранно всички условия за доставка на предоставяните стоки и каквато и да било друга информация, публикувана на Сайта без предварително уведомление до Потребителя. 

2. shop.nvmconsult.com си запазва правото да изпраща на Потребителя съобщения, свързани с нови продукти и услуги, с промоции и/или с промени в условията и начините за доставка на предоставяните стоки и каквато и да било друга информация, публикувана на Сайта.

3. shop.nvmconsult.com администрира този Сайт и неговото приложение е валидно само за територията на Република България. shop.nvmconsult.com декларира, че материалите или услугите, посочени в този Сайт, не са подходящи или достъпни извън територията на Република България и съответно достъпът до тях от територии, извън посочената територия, е невалиден. 

4. Въпроси, запитвания и консултации на Потребителя могат да бъдат извършвани оn-line чрез Сайта на shop.nvmconsult.com на формата за въпроси и запитвания, или на телефоните посочени в сайта, в рамките на работното време: от 9:00 до 18:00 часа, от понеделник до петък. 

5. Настоящите Общи условия могат да бъдат актуализирани по всяко време, без да е необходимо специално уведомяване на Потребителите. shop.nvmconsult.com не носи отговорност, в случай че Потребителите не са се запознали с последващи актуализации на публикуваните на Сайта Общи условия.

6. При използване на Сайта на shop.nvmconsult.com, Потребителите се задължават да спазват настоящите Общи условия, както и приложимото за предоставяните на Сайта стоки и услуги законодателство на Република България, включително и международното законодателство

 

ПОТРЕБИТЕЛЯТ СЕ СЪГЛАСЯВА С УСЛОВИЯTA ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ УСЛУГИТЕ НА shop.nvmconsult.com С НАТИСКАНЕ (КЛИКВАНЕ) НА ВСЕКИ ЕДИН ОБЕКТ, ЛИНК ИЛИ БУТОН НА САЙТА НА shop.nvmconsult.com, КАКТО И С ЛИНКА КЪМ НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ) И СЕ СЧИТА, ЧЕ Е ЗАПОЗНАТ С ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ, ПРИЕМА ГИ И СЕ ЗАДЪЛЖАВА ДА ГИ СПАЗВА.